Tinjauan ke Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) melihat perkembangan penambahbaikan kolej kediaman KPBKL.

Saya turun membuat tinjauan ke Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL). Melihat secara dekat akan keadaan semasa perkembangan penambahbaikan kolej kediaman KPBKL.
Saya mahu setiap projek yang diamanahkan dilaksanakan sebaik-baiknya dan mengikut jadual.
Keselesaan kemudahan adalah perkasa asas yang saya mahu pihak pengurusan KPBKL selesaikan demi kepentingan pelajaran anak-anak pelajar.

Selamat Datang, Welcome