pengenalan

PELAN AL FALAH

01

Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama (HEA), Jabatan Perdana Menteri bertujuan menjayakan agenda pembaharuan dan pembangunan ummah sejajar aspirasi “Membangun Malaysia Madani” oleh YAB Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

02

Al-Falah digubal bersandarkan falsafah dan semangat “Bersama Mencapai Kejayaan” yang menjadi moto harian fardhu solat oleh umat islam.

03

Al-Falah mengandungi inisiatif-inisiatif yang terdiri dari 5 Teras, 10 Fokus dan 5 Nilai penghayatan bersama.

04

Al-Falah diharapkan menjadi satu landasan halatuju dan gerak kerja kepada warga agensi Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri.

objektif al-falah

  • Objektif 1

    Menggariskan teras-teras strategik untuk dicapai oleh Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) pada tahun 2023 hingga 2027

  • Objektif 2

    Membentuk kesatuan fikrah, gerak kerja dan nilai-nilai bersama seluruh kepimpinan agensi dan warga kerja Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) dalam menjayakan pelan transformasi yang disepakati bersama.

  • Objektif 3

    Memandu penglibatan dan sokongan umat islam di segenap peringkat dalam menjayakan visi kesejahteraan Malaysia Madani

inisiatif

5 Teras AL-FALAH

01

Pentadbiran Islam Mampan

02

Kesejahteraan Insan

03

Kemuliaan Syariah

04

Kepimpinan Berdaya Cipta

05

Kehormatan Institusi Islam

10 Fokus AL-FALAH​

01 Pentadbiran Islam Mampan

Fokus 1: Pengislahan Dasar & Tadbir Urus Institusi Islam

Fokus 2: Pemantapan Penyelidikan dan Persuratan Islam

02 Kesejahteraan Insan

Fokus 3: Kemampanan Ekonomi dan Kebajikan Sosial Islam

Fokus 4: Pengukuhan Perpaduan Ummah dan Kehormatan Tamadun

03 Kemuliaan Syariah

Fokus 5: Memartabatkan PErundangan & Kehakiman Islam.

Fokus 6: Penghayatan Nilai Masyarakat Madani

04 Kepimpinan Berdaya Cipta

Fokus 7: Pengukuhan Kepimpinan Generasi Muda dan Komuniti.

Fokus 8: Pemerkasaan Media dan Keseniaan Islam

05 Kepimpinan Berdaya Cipta

Fokus 9: Kesungguhan Pendidikan Islam dan Dakwah Berhikmah.

Fokus 10: Pemodenan Prasarana Institusi Islam

5 Nilai AL-FALAH​

01

ILMU

02

INTEGRITI

03

ITQAN

04

ISTIQAMAH

05

IKHLAS

Selamat Datang, Welcome