YAYASAN WAKAF MALAYSIA (YWM)

Ikuti kami di sosial media:

VISI

Menjadi Peneraju dalam pembangunan wakaf di Malaysia

MISI

1. Menggunakan mekanisme wakaf selari dengan Maqasid Syariah yang keberhasilannya memberi manfaat untuk ummah sejagat;
2. Menjadi pengasas (trend-setter) dalam pembangunan wakaf yang akan menjadi rujukan seluruh dunia; dan
3. Memaksimakan pembangunan hartanah wakaf sedia ada dan meminimakan hartanah wakaf yang tidak dibangunkan.

FUNGSI

1. Mengumpul Dana Wakaf – Melaksanakan program-program bagi mengisi dana Kumpulan Wang Amanah Yayasan untuk dijadikan modal ekonomi umat Islam.
2. Membangun dan Memajukan Harta Wakaf – Bekerjasama dengan pihak yang terlibat seperti MAIN, IPTA dan IPTS untuk memaju dan membangunkan harta wakaf serta membuat kajian dan penyelidikan produk baru wakaf.
3. Melaksanakan Program Kebajikan Dan Sosial – Merangka aktiviti yang berfaedah kepada umat Islam demi kebaikan hidup di dunia dan akhirat seperti biasiswa, bantuan kepada fakir miskin dan melaksanakan amanah pewakaf sebaik mungkin.
4. Menjalankan Program Pelaburan – Membuat pelaburan ke atas dana Yayasan dan Wakaf Tunai Malaysia dalam sebarang pelaburan yang dibenarkan syarak sehingga pengagihan dilaksanakan.
5. Mengadakan Program Promosi Dan Penerbitan – Mempromosi dan menganjurkan pelbagai persidangan, seminar dan sebagainya serta menerbit pelbagai risalah bagi mengembang industri wakaf.

Maklumat Alamat

Aras 8, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3, 62100 Putrajaya

No. Telefon

0388710800

No. Faks

0388610803

Perkhidmatan

Selamat Datang, Welcome