PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN (PMWP)

Ikuti kami di sosial media:

VISI

Peneraju dalam pengurusan bertaraf dunia yang efisien profesional dan diyakini dalam aspek Akidah, Syariah dan Tasawuf menjelang tahun 2025.

MISI

Memperkasakan pemahaman dan penghayatan Islam berlandaskan al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan Qias kearah melahirkan ummah yang wasatiy secara tuntas dan progresif.

FUNGSI

1. Membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan hukum syarak;

2. Mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak.

3. Mengeluarkan tauliah mengajar agama Islam di Wilayah Persekutuan;

4. Memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam hal-hal berkaitan Akidah, Syariah dan Akhlak;

5. Menjalankan penyelidikan dalam pembangunan fatwa;

6. Memberi panduan dan perkhidmatan dalam hal ehwal falak merangkumi penetapan arah kiblat, takwim, waktu solat dan cerapan; dan

7. Membangun, mengurus dan memajukan sistem penyampaian maklumat berkaitan hukum syarak secara berkesan kepada masyarakat.

Maklumat Alamat

Jabatan Perdana Menteri, Aras 5, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya, No.3, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3, 62100 Putrajaya.

No. Telefon

0388709000

No. Faks

0388709101

Perkhidmatan

Selamat Datang, Welcome