MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)

Ikuti kami di sosial media:

VISI

Menjadi mahkamah syariah yang berwibawa dan adil berteraskan perundangan Islam

MISI

Melaksanakan pengurusan kehakiman dan perundangan syariah bagi memberi keadilan kepada orang Islam di Wilayah Persekutuan melalui penyampaian perkhidmatan yang berintegriti, sistematik dan holistik

FUNGSI

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut undang-undang dan hukum syarak;
2. Menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan undang-undang dan hukum syarak;
3. Menerima dan memutuskan kes-kes semakan;
4. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan faraid,
5. Memberi perkhidmatan rundingan pertemuan dan perdamaian (sulh);
6. Menguruskan rekod-rekod mahkamah berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa; dan
7. Mengendalikan kes-kes penguatkuasaan perintah nafkah dan dana bantuan sokongan keluarga.

Maklumat Alamat

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur

No. Telefon

0362057000

No. Faks

0362057100

Perkhidmatan

Selamat Datang, Welcome