JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)

Ikuti kami di sosial media:

VISI

Menjadi sebuah jabatan Kerajaan terunggul dalam memacu kemajuan ummah menerusi pengukuhan institusi Wakaf, Zakat, Mal dan Haji/Umrah bertaraf dunia.

MISI

Meningkatkan taraf sosio-ekonomi ummah menerusi pengukuhan institusi Wakaf, Zakat, Mal dan Haji/Umrah melalui tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan terbaik

FUNGSI

1. Merancang, melaksana, memantau dan menyelaras pembangunan institusi Wakaf, Zakat, Mal dan Haji/ Umrah agar dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam pembangunan sosioekonomi ummah;
2. Merancang dan menyelaras keperluan serta keseragaman sistem perundangan bagi pembangunan institusi Wakaf, Zakat, Mal dan Haji/ Umrah;
3. Menjalinkan kerjasama pintar dengan agensi-agensi Kerajaan serta GLC/ pihak swasta dalam pembangunan institusi Wakaf, Zakat, Mal dan Haji/ Umrah;
4. Menjalankan kajian serta penyelidikan, penerbitan dan penyelarasan mengenai isu dan program-program pembangunan khazanah umat Islam supaya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh ummah; dan
5. Membantu dan memberi khidmat sokongan dalam pengurusan sumber manusia, kewangan dan ICT kepada Pihak Berkuasa Agama Negeri-negeri dan agensi-agensi berkaitan.

Maklumat Alamat

Aras 8-9, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya (KIP), Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3, 62100 Putrajaya, Malaysia

No. Telefon

60388837400

No. Faks

60388837406

Perkhidmatan

No results found.

Selamat Datang, Welcome