Majlis Peluncuran Modul Latihan Kenegaraan Malaysia MADANI

Sekitar Majlis Peluncuran Modul Latihan Kenegaraan Malaysia MADANI oleh YAB Perdana Menteri.
Modul yang dilancarkan ini akan dimanfaatkan dalam program latihan yang dianjurkan Akademi Kenegaraan Malaysia.
Tentunya modul ini adalah berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan serta Rukun Negara.
Semoga matlamat murni untuk melahirkan generasi madani yang cintakan negara serta berbakti kepada nusa akan mencapai objektifnya.
Sudah tentu ia memerlukan kerjasama semua pihak untuk menjayakan aspirasi yang telah dihasratkan.

Selamat Datang, Welcome